Efectividad personal

Efectivitat per a joves a l’era digital

La generació actual, podríem anomenar PRE-ZETA, està en un context d’alta volatilitat, on els diferents factors de canvi – tecnològics, geopolítics, cultural i/o medioambientals- exigeixen agilitat en la seva resposta. Aquest context juntament amb la infoxicació de la informació així com l’increment de les xarxes socials com a elements de comunicació social fa que la connectivitat de les generacions actuals entre els 12 -18 anys sigui molt intensiva.

 

Quin reptes afronten els joves a l’educació secundària?

Els joves actuals pateixen un salt en la exigència en el pas de la primària a secundària i posteriorment, als cicles formatius o  al batxillerat. Aquesta necessita ésser acompanyada de tècniques validades per a poder gestionar-se autònomament dins entorns d’alta volatilitat i canvi centrades en la planificació diària i setmanal, la revisió, la segmentació d’activitats segons dades objectives i lotificació i l’alineament de les activitats a realitzar als ritmes biocronològics i d’energia. L’educació, majoritàriament, posa l’accent en els coneixements i els QUÉ’S, en la dimensió substantiva de la disciplina. Aquest entorn VUCA (volatiliy, uncertainty, complexity and ambiguity) exigeix cultivar els COM’S per tal de poder tenir un control i perspectiva en cada moment del procés d’aprenentatge del jove.

 

Què proposem?

 

Els diferents espais informals , formals i reglats reclamen poder incorporar un major focus en cadascuna de les activitats. La proliferació de continguts i la necessitat de immediatesa exigeix noves eines per estar amb atenció plena en cada dimensió de la vida del jove.

 

Així doncs és cabdal poder aportar les tècniques més avançades en productivitat personal a l’àmbit educatiu, com són:

 

GTD (Getting Things Done),

Agile (Scrum),

Tobu Matrix.

 

Per això aportem als estudiants de ESO i Batxillerat eines per tenir control i perspectiva en la seva activitat diària i setmanal, a través d’eines importades del management i l’activació del focus, la mirada convergent (control i focus) i divergent (creativitat).

 

Què aconsegueixen els joves i els centres educatius?

 

  1. Incorporació de valors tals com l’autonomia, la disciplina, la coresponsabilitat i creativitat
  2. Millora del seguiment personalitzat de l’alumnat i dels seus resultats acadèmics
  3. Implementació d’eines que faciliten el treball per projectes i/o altres

metodologies innovadores a l’aula

  1. Enfortiment de la cultura del centre i la seva imatge institucional
  2. Equilibri i sostenibilitat en l’ús de les TIC en les esfera acadèmica i personal

 

Què oferim? ?

Nosaltres hem après que el coneixement necessita hibridar-se i per això hem generar aquest nou servei d’Efectivitat per Joves a l’Era Digital per acompanyar als centres educatius amb l’experiència i mirades complementàries i aportacions de Belvis Creative Studio i Torres Associades.

Quan sumen bé, multipliquem! Navega de forma efectiva amb nosaltres explorant els recursos  que hem dissenyat per ser compartits i fer de l’era digital una etapa amb un ampli abast educador!

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *