Equips més efectius

Sector: Administració pública

 

Repte: Equips + efectius. Fer més amb
menys i complir terminis d’execució

 

Resultats: Equip format i enfoc amb una implantació dels
instruments del 75%.

 

Recomanacions: Conceptes (desitjables) , hàbits (necessaris),
instruments (imprescindibles).