Lideratge coach

Sector: Industrial.

 

Repte: Nou model de lideratge coach.

 

Resultats: Sistematitzat i generat un nou model de lideratge coach amb el
desenvolupament de instruments àgils per la seva gestió.

 

Recomanacions: Sempre: conceptualitzar, sistematitzar i instrumentalitzar.